Ważne dokumenty

Lista ważnych dokumentów dla rodziców uczestników obozów AlphaCamp

Szanowni Rodzice

Przed wypełnieniem formularza rejestracji dziecka na nasze obozy prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Niezależnie komplet dokumentów zostanie przesłany do Państwa e-mailem w celu zakończenia procesu podpisywania umowy.

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług turystycznych (pierwszy plik na liście poniżej) – jest to warunek konieczny do przesłania formularza. Na ostatniej stronie formularza rejestracyjnego muszą Państwo zaznaczyć pole oznaczające zapoznanie się z treścią Regulaminu – w przeciwnym razie nie pojawi się przycisk wysłania/zatwierdzenia formularza.