Wakacje bez ryzyka

Kolonie i obozy bez ryzyka

Od początku działalności AlphaCamp zależy nam na zabezpieczeniu Państwa interesów – wakacje mają być czasem dobrej, bezstresowej zabawy dla Dzieci i ich Rodziców. W regulaminie znajduje się zapis gwarantujący zwrot kosztów w przypadku rozwiązania umowy przez Organizatora (paragraf 11 pkt 3 regulaminu). Mają także Państwo możliwość rozwiązania umowy bez podawania przyczyny, jednak w tym przypadku potrącane będą opłaty w wysokości uzależnionej od terminu wypowiedzenia umowy. Alternatywnie mogą Państwo skorzystać z ubezpieczenia na wypadek zdarzeń losowych (więcej informacji poniżej). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Chcieliśmy się z Państwem podzielić informacjami na temat tego jak dbamy o zachowanie standardów bezpieczeństwa na naszych koloniach i obozach, oraz jak zabezpieczamy Państwa interesy w przypadku wystąpnienia nieoczekiwanych sytuacji.

Monitorujemy wytyczne Ministerstwa Edukacji, SANEPIDu i Ministerstwa Zdrowia. 

Organizacja obozów, środki ostrożności, higieny osobistej będą dostosowane do obowiązujących w tym czasie wymogów. Nie mamy na tę chwilę żadnych informacji  z wyżej wymienionych instytucji dotyczących dodatkowych wymogów stawianych uczestnikom (stan zdrowia, szczepienia, itp.).

Wszystkie ośrodki, z którymi współpracujemy, są przygotowane do przestrzegania zalecanych obostrzeń sanitarnych. 

We wszystkich ośrodkach organizowane były kolonie i obozy dla dzieci w poprzednich sezonach (2020 i 2021) wg nadzwyczajnych zasad (organizacja posiłków, liczba dzieci zakwaterowanych w pokojach, itp.) i wszystkie te ośrodki (oraz organizowane w nich obozy) przechodziły pomyślnie kontrolę kuratorium i SANEPIDu.

W Regulaminie świadczonych przez nas usług znajdą Państwo zapisy gwarantujące zwrot zaliczek w przypadku odwołania przez nas (Organizatora) imprezy turystycznej w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Aby otrzymać zwrot kosztów w przypadku zachorowania dziecka należy skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej.

W ramach współpracy z naszym ubezpieczycielem – firmą Signal Iduna – oferujemy dodatkowe warianty nieobowiązkowego ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej obejmujące epidemię. 

Za dodatkową opłatą (patrz cennik poniżej) otrzymają Państwo zabezpieczenie (zwrot kosztów obozu) w przypadku gdy uczestnik:

  • zachoruje na COVID, zostanie objęty/a kwarantanną lub obowiązkową izolacją

Tabela cen nieobowiązkowego ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji dotyczącej zakupu nieobowiązkowego ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej przedstawiamy poniżej ceny wszystkich trzech wariantów polisy dla kilku przykładowych cen obozów, ponieważ wysokość składki jest uzależniona od ceny bazowej obozu. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdą Państwo na stronie z ważnymi dokumentami

Polisa musi być wykupiona przez nas w Państwa imieniu w ciągu 24h – 7 dni dni od podpisania umowy (zależy to od czasu pozostałego do rozpoczęcia obozu i jest to warunek okreśolny przez ubezpieczyciela w regulaminie) co oznacza, że nie  będzie można jej dokupić (ani z niej zrezygnować) w późniejszym czasie. Wyboru polisy dokonują Państwo zaznaczając odpowiednie opcje w formularzu rejestracji.

Wariant
(% ceny obozu)
1900 zł2000 zł2200 zł2400 zł
Podstawowy
(1,8 %)
31 zł34 zł36 zł40 zł
COVID
zachorowanie + kwarantanna (3,24 %)
55 zł62 zł65 zł71 zł